Delta Concert

Concert

Delta Concert

  • Moderate sized cows
  • Very high producers
  • Easy to manage and efficient cows
Urodzony 21.05.2015 AI Code 941665
aAa Code 243615 Sire ID NL 687206696
Color Black & White Kappa Casein AB
  Batenburg G Stellando
L W Crescendo  Christina 3
Delta Rainbow  Delta G Force
  Delta Robyn

NVI B and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 62%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
4 13 2.67 723 288

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 63%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
1,748 -0.21 0.01 53 62 391

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
106
Komórki somatyczne
105
Płodność córek
101
Zdrowotność racic
104
Odporność na ketozę
103
Szybkość doju 100
Temperament
102
Łatw. wycieleń córek 100
Żywotność cieląt
106
Krzywa laktacji
107
Szybkość dojrzew.
103
Wiek 1. wycielenia
101
Ciężar ciała
101
Wsk. łatw. wycieleń
102
Żywotn. cieląt (po byku)
97
Milkrobot efficiency 100
Milkrobot interval
107
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 70%

Typ i budowa
102
Wytrzym. produkc.
103
Wymię
105
Nogi i racice
103
Ocena ogólna
105

Wysokość
103
Szer. klatki piers.
99
Głębokość tułowia
97
Kątowość sylwetki
101
Ocena kondycji
101
Pochylenie zadu
102
Szerokość zadu
105
Tylne nogi z tyłu
105
Tylne nogi z boku
98
Ustawienie racic
102
Ocena w ruchu
103
Zaw. przed. wym.
103
Położ. strzyków przed.
101
Długość strzyków
105
Położenie wymienia
103
Zaw. tyłu wymienia
109
Położ. strzyków tyl.
102
Więzadło środkowe
102

Córki Delta Concert

Delta Rainbow, Dam of Concert,  Mts E.J.H en A.J.E. Vernooij, Schalkwijk
Delta Rainbow, Dam of Concert, Mts E.J.H en A.J.E. Vernooij, Schalkwijk
Delta Rainbow, Dam of Concert,  Mts E.J.H en A.J.E. Vernooij, Schalkwijk
Delta Rainbow, Dam of Concert, Mts E.J.H en A.J.E. Vernooij, Schalkwijk