Delta Ticket

Ticket

Delta Ticket

  • Unique pedigree
  • Long lasting, productive cows
  • Calving Ease
  • High conception rate
Urodzony 22.09.2014 AI Code 941484
aAa Code 165243 Sire ID NL 680287904
Color Red & White Kappa Casein BB
  Delta Arroyo
Delta Colorado  Delta Sissy
Delta Teuntje  Riethil Chanel
  Tilda 86

NVI R and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 64%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
5 7 1.61 413 238

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 66%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
1,083 -0.27 -0.04 24 35 206

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
104
Komórki somatyczne
104
Płodność córek
102
Zdrowotność racic
103
Odporność na ketozę
103
Szybkość doju 100
Temperament
101
Wiek 1. wycielenia
102
Łatw. wycieleń córek
105
Żywotność cieląt
103
Krzywa laktacji
101
Szybkość dojrzew.
99
Ciężar ciała
104
Wsk. łatw. wycieleń
108
Żywotn. cieląt (po byku)
97
Milkrobot efficiency 100
Milkrobot interval
106
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 70%

Typ i budowa 100
Wytrzym. produkc.
103
Wymię
110
Nogi i racice
107
Ocena ogólna
109

Wysokość
105
Szer. klatki piers.
102
Głębokość tułowia 100
Kątowość sylwetki 100
Ocena kondycji
102
Pochylenie zadu
96
Szerokość zadu
103
Tylne nogi z tyłu
107
Tylne nogi z boku
95
Ustawienie racic
107
Ocena w ruchu
108
Zaw. przed. wym.
109
Położ. strzyków przed.
103
Długość strzyków
98
Położenie wymienia
110
Zaw. tyłu wymienia
105
Położ. strzyków tyl.
101
Więzadło środkowe
104

Córki Delta Ticket

Dn Driehoek Delta Teuntje, Dam of Ticket
Dn Driehoek Delta Teuntje, Dam of Ticket