Aalshorst Rody-Red

Rody

Aalshorst Rody Red

  • Breed leader for efficiency
  • Sky high for longevity
  • Profitable cows and easy to manage
Urodzony 02.01.2016 AI Code 941757
aAa Code 432516 Sire ID NL 941032007
Color Red & White Kappa Casein AB
  Gen I Beq Aikman
Ms Riverboy  Ms Ricky
Geertje 187  Fanatic
  Geertje 141

NVI R and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 61%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
6 18 1.48 935 319

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 63%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
1,642 -0.22 -0.14 52 45 314

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
107
Komórki somatyczne
111
Płodność córek
101
Zdrowotność racic
106
Odporność na ketozę
103
Szybkość doju
103
Temperament
98
Wiek 1. wycielenia
Łatw. wycieleń córek
105
Żywotność cieląt
102
Krzywa laktacji
105
Szybkość dojrzew.
98
Ciężar ciała 100
Wsk. łatw. wycieleń
107
Żywotn. cieląt (po byku)
101
Milkrobot efficiency 100
Milkrobot interval
108
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 67%

Typ i budowa 100
Wytrzym. produkc.
103
Wymię
108
Nogi i racice
106
Ocena ogólna
108

Wysokość
101
Szer. klatki piers. 100
Głębokość tułowia
102
Kątowość sylwetki
106
Ocena kondycji
98
Pochylenie zadu
99
Szerokość zadu 100
Tylne nogi z tyłu
106
Tylne nogi z boku
102
Ustawienie racic 100
Ocena w ruchu
106
Zaw. przed. wym.
107
Położ. strzyków przed.
104
Długość strzyków
103
Położenie wymienia
105
Zaw. tyłu wymienia
109
Położ. strzyków tyl.
103
Więzadło środkowe
103

Córki Aalshorst Rody Red

Geertje 54 >111.000 kg Milk and 4th dam of Rody
Geertje 54 >111.000 kg Milk and 4th dam of Rody