American Nova Star

Nova Star

American Nova Star Red

  • Long lasting, productive cows
  • Very efficient
  • Strong and healthy udders
Urodzony 18.06.2015 AI Code 941679
aAa Code 234165 Sire ID NL 633327998
Color Red & White Kappa Casein AA
  De Vrendt Deputy
Delegate Van de Peul  Massia 9761 RF
Etz Warsau 267  Bruchter Passe
  Etz Warsau 203

NVI R and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 62%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
3 11 1.78 655 276

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 63%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
1,002 0.01 0.04 46 40 274

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
107
Komórki somatyczne
111
Płodność córek
98
Zdrowotność racic 100
Odporność na ketozę
111
Szybkość doju
99
Temperament 100
Wiek 1. wycielenia
Łatw. wycieleń córek
102
Żywotność cieląt
101
Krzywa laktacji
106
Szybkość dojrzew. 100
Ciężar ciała
104
Wsk. łatw. wycieleń
96
Żywotn. cieląt (po byku) 100
Milkrobot efficiency
99
Milkrobot interval
107
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 68%

Typ i budowa
104
Wytrzym. produkc.
104
Wymię
111
Nogi i racice
106
Ocena ogólna
111

Wysokość
105
Szer. klatki piers.
102
Głębokość tułowia
103
Kątowość sylwetki
103
Ocena kondycji
101
Pochylenie zadu
102
Szerokość zadu
103
Tylne nogi z tyłu
106
Tylne nogi z boku
98
Ustawienie racic
103
Ocena w ruchu
106
Zaw. przed. wym.
112
Położ. strzyków przed.
105
Długość strzyków 100
Położenie wymienia
109
Zaw. tyłu wymienia
107
Położ. strzyków tyl.
105
Więzadło środkowe
105

Córki American Nova Star Red

American Etz Warsau 267, Dam of Nova Star
American Etz Warsau 267, Dam of Nova Star