Delta Jim P-Red (Adapter)

Jim P

Delta Jim P Red

  • Heterozygous polled
  • Superb milk transmitter
  • Healthy hoofs
Urodzony 23.06.2016 AI Code 941825
aAa Code 423516 Sire ID NL 754716712
Color Red & White Kappa Casein AB
  Pine Tree Ohare P
Delta Adapter P  Delta Alizee RF
Judith 35  Poppe Snow
  Judith 22

NVI R and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 60%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
3 13 2.82 543 276

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 63%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
2,147 -0.38 -0.18 57 59 392

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
102
Komórki somatyczne
104
Płodność córek
96
Zdrowotność racic
107
Odporność na ketozę
103
Szybkość doju
99
Temperament
101
Wiek 1. wycielenia
Łatw. wycieleń córek
105
Żywotność cieląt 100
Krzywa laktacji
103
Szybkość dojrzew.
99
Ciężar ciała
103
Wsk. łatw. wycieleń
104
Żywotn. cieląt (po byku)
104
Milkrobot efficiency
97
Milkrobot interval
110
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 67%

Typ i budowa
104
Wytrzym. produkc.
104
Wymię
109
Nogi i racice
108
Ocena ogólna
111

Wysokość
109
Szer. klatki piers.
101
Głębokość tułowia
101
Kątowość sylwetki
105
Ocena kondycji 100
Pochylenie zadu
108
Szerokość zadu
98
Tylne nogi z tyłu
108
Tylne nogi z boku
96
Ustawienie racic
104
Ocena w ruchu
108
Zaw. przed. wym.
107
Położ. strzyków przed.
104
Długość strzyków
104
Położenie wymienia
107
Zaw. tyłu wymienia
109
Położ. strzyków tyl.
105
Więzadło środkowe
107