Delta Jetski-Red

Jetski

Delta Jetski Red

  • Superb milk transmitter
  • High efficiency
  • Less ketosis
Urodzony 12.05.2016 AI Code 941795
aAa Code 423651 Sire ID NL 721645003
Color Red & White Kappa Casein AB
  Gen I Beq Aikman
Ms Riverboy  Ms Ricky
Jetske 100  Delta Atlantic
  Jetske 96

NVI R and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 61%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
5 11 3.61 602 301

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 63%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
2,020 -0.20 -0.12 70 60 417

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
103
Komórki somatyczne
107
Płodność córek
101
Zdrowotność racic
105
Odporność na ketozę
107
Szybkość doju 100
Temperament
101
Wiek 1. wycielenia
Łatw. wycieleń córek
106
Żywotność cieląt
104
Krzywa laktacji
107
Szybkość dojrzew.
98
Ciężar ciała
108
Wsk. łatw. wycieleń
102
Żywotn. cieląt (po byku)
103
Milkrobot efficiency
98
Milkrobot interval
108
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 67%

Typ i budowa
103
Wytrzym. produkc.
107
Wymię
105
Nogi i racice
107
Ocena ogólna
108

Wysokość
110
Szer. klatki piers.
106
Głębokość tułowia
107
Kątowość sylwetki
111
Ocena kondycji
101
Pochylenie zadu
99
Szerokość zadu
101
Tylne nogi z tyłu
107
Tylne nogi z boku
99
Ustawienie racic
103
Ocena w ruchu
107
Zaw. przed. wym.
104
Położ. strzyków przed.
106
Długość strzyków
97
Położenie wymienia
105
Zaw. tyłu wymienia
106
Położ. strzyków tyl.
106
Więzadło środkowe
103