American Carnival

Carnival

American Carnival Red

  • Healthy udders
  • Excellent feet & legs
  • High production and positive daughter fertility
Urodzony 16.02.2015 AI Code 941617
aAa Code 324516 Sire ID NL 866727338
Color Red & White Kappa Casein AB
  Batenburg G Stellando
Delta Jester  Ramos Renate
Dj Karina 15  Oelhorst Try
  Dj Karina 8

NVI R and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 62%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
3 10 1.54 469 255

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 63%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
1,298 -0.30 -0.09 30 38 234

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
102
Komórki somatyczne
105
Płodność córek
102
Zdrowotność racic
103
Odporność na ketozę
105
Szybkość doju
102
Temperament
101
Wiek 1. wycielenia
Łatw. wycieleń córek
104
Żywotność cieląt
103
Krzywa laktacji
107
Szybkość dojrzew. 100
Ciężar ciała
103
Wsk. łatw. wycieleń
102
Żywotn. cieląt (po byku)
98
Milkrobot efficiency
101
Milkrobot interval
108
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 68%

Typ i budowa
103
Wytrzym. produkc.
103
Wymię
110
Nogi i racice
109
Ocena ogólna
111

Wysokość
105
Szer. klatki piers.
103
Głębokość tułowia
102
Kątowość sylwetki
105
Ocena kondycji
98
Pochylenie zadu 100
Szerokość zadu
102
Tylne nogi z tyłu
108
Tylne nogi z boku
97
Ustawienie racic
105
Ocena w ruchu
109
Zaw. przed. wym.
107
Położ. strzyków przed.
104
Długość strzyków
103
Położenie wymienia
108
Zaw. tyłu wymienia
110
Położ. strzyków tyl.
102
Więzadło środkowe
102