Delta Galore

Galore

Delta Galore

  • Top outcross, easy to use
  • Very efficient producers
  • Super healthy udders
Urodzony 17.07.2014 AI Code 941485
aAa Code 342516 Sire ID NL 548848001
Color Black & White Kappa Casein AB
  De SU 521 Bookem
De SU 11236 Balisto  De SU 199
Delta Gabriel  Delta Gravity
  Gem

NVI B and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 64%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
3 9 1.69 716 270

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 66%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
1,096 -0.19 0.08 28 46 264

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
105
Komórki somatyczne
107
Płodność córek
102
Zdrowotność racic
102
Odporność na ketozę
102
Szybkość doju
97
Temperament
101
Łatw. wycieleń córek
101
Żywotność cieląt
101
Krzywa laktacji
107
Szybkość dojrzew.
101
Wiek 1. wycielenia
103
Ciężar ciała
101
Wsk. łatw. wycieleń
103
Żywotn. cieląt (po byku)
95
Milkrobot efficiency
97
Milkrobot interval
99
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 70%

Typ i budowa
97
Wytrzym. produkc.
104
Wymię
111
Nogi i racice
104
Ocena ogólna
108

Wysokość 100
Szer. klatki piers.
101
Głębokość tułowia
98
Kątowość sylwetki
103
Ocena kondycji
101
Pochylenie zadu
93
Szerokość zadu
101
Tylne nogi z tyłu
104
Tylne nogi z boku
103
Ustawienie racic
103
Ocena w ruchu
104
Zaw. przed. wym.
109
Położ. strzyków przed.
102
Długość strzyków
106
Położenie wymienia
107
Zaw. tyłu wymienia
111
Położ. strzyków tyl.
97
Więzadło środkowe
102

Córki Delta Galore

Delta Gabriel, Dam of Galore, Owner: Mts E.J.H en A.J.E. Vernooij, Schalkwijk
Delta Gabriel, Dam of Galore, Owner: Mts E.J.H en A.J.E. Vernooij, Schalkwijk