Bouw Final

Final

Bouw Final

  • Very healthy cows
  • Good udders and feet & legs
  • Calving ease
Urodzony 08.07.2014 AI Code 941470
aAa Code 342156 Sire ID NL 875952040
Color Black & White Kappa Casein AB
  De SU 521 Bookem
Delta Bookem Danno  Delta Riant
Epic Finola  Genervations Epic
  Goldwyn Femmy

NVI B and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 65%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
8 6 2.55 789 346

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 66%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
1,117 -0.14 0.01 34 40 252

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
108
Komórki somatyczne
108
Płodność córek
103
Zdrowotność racic
106
Odporność na ketozę
107
Szybkość doju
92
Temperament
104
Łatw. wycieleń córek
106
Żywotność cieląt
104
Krzywa laktacji
107
Szybkość dojrzew. 100
Wiek 1. wycielenia 100
Ciężar ciała
108
Wsk. łatw. wycieleń
103
Żywotn. cieląt (po byku)
103
Milkrobot efficiency
94
Milkrobot interval
104
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 71%

Typ i budowa
102
Wytrzym. produkc.
105
Wymię
110
Nogi i racice
111
Ocena ogólna
112

Wysokość
110
Szer. klatki piers.
105
Głębokość tułowia
102
Kątowość sylwetki
104
Ocena kondycji
102
Pochylenie zadu
96
Szerokość zadu
105
Tylne nogi z tyłu
111
Tylne nogi z boku
96
Ustawienie racic
107
Ocena w ruchu
111
Zaw. przed. wym.
106
Położ. strzyków przed.
105
Długość strzyków 100
Położenie wymienia
108
Zaw. tyłu wymienia
109
Położ. strzyków tyl.
105
Więzadło środkowe
107

Córki Bouw Final

Bouw Epic Finola, Dam of Final
Bouw Epic Finola, Dam of Final