Weelder Empire

Empire

Weelder Empire

  • Breed leader for Health & Efficiency
  • Top longevity
  • Superb calving ease
Urodzony 23.12.2015 AI Code 941760
aAa Code 423651 Sire ID NL 729539557
Color Black & White Kappa Casein AB
  De SU 11236 Balisto
Het Meer Bravo  Lucky Shot 16
Esmonique 38  Delta G Force
  Esmonique 22

NVI B and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 61%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
11 15 1.60 965 363

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 63%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
643 0.43 0.17 67 38 306

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
111
Komórki somatyczne
113
Płodność córek
103
Zdrowotność racic
107
Odporność na ketozę
105
Szybkość doju
96
Temperament
103
Łatw. wycieleń córek
106
Żywotność cieląt
106
Krzywa laktacji
104
Szybkość dojrzew. 100
Wiek 1. wycielenia
Ciężar ciała
97
Wsk. łatw. wycieleń
113
Żywotn. cieląt (po byku)
104
Milkrobot efficiency
98
Milkrobot interval
104
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 67%

Typ i budowa
97
Wytrzym. produkc. 100
Wymię
107
Nogi i racice
107
Ocena ogólna
107

Wysokość
101
Szer. klatki piers.
97
Głębokość tułowia
98
Kątowość sylwetki
102
Ocena kondycji
98
Pochylenie zadu
101
Szerokość zadu
96
Tylne nogi z tyłu
106
Tylne nogi z boku 100
Ustawienie racic
98
Ocena w ruchu
108
Zaw. przed. wym.
107
Położ. strzyków przed.
110
Długość strzyków
99
Położenie wymienia
106
Zaw. tyłu wymienia
106
Położ. strzyków tyl.
105
Więzadło środkowe
103

Córki Weelder Empire

Weelder Esmonique 22, granddam of Empire
Weelder Esmonique 22, granddam of Empire
Weelder Esmonique 38, dam of Empire
Weelder Esmonique 38, dam of Empire