Lowlands Debark

Debark

Lowlands Debark

  • Healthy cows
  • Improves udder health, hoof health, fertility and ketosis
  • Moderate sized cows with good udder and feet & legs
Urodzony 01.01.2015 AI Code 941582
aAa Code 432561 Sire ID NL 922820786
Color Black & White Kappa Casein AB
  De SU 521 Bookem
Delta Bookem Danno  Delta Riant
Delta Ramada 1  Batenburg G Stellando
  Delta Ramada

NVI B and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 65%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
9 5 2.32 742 345

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 66%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
958 -0.21 0.06 21 39 217

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
107
Komórki somatyczne
105
Płodność córek
104
Zdrowotność racic
103
Odporność na ketozę
107
Szybkość doju
94
Temperament
102
Łatw. wycieleń córek
109
Żywotność cieląt
108
Krzywa laktacji
102
Szybkość dojrzew.
99
Wiek 1. wycielenia
105
Ciężar ciała
109
Wsk. łatw. wycieleń
103
Żywotn. cieląt (po byku)
105
Milkrobot efficiency
94
Milkrobot interval
107
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 71%

Typ i budowa
102
Wytrzym. produkc.
107
Wymię
109
Nogi i racice
113
Ocena ogólna
113

Wysokość
106
Szer. klatki piers.
107
Głębokość tułowia 100
Kątowość sylwetki
102
Ocena kondycji
107
Pochylenie zadu
97
Szerokość zadu
106
Tylne nogi z tyłu
113
Tylne nogi z boku
97
Ustawienie racic
106
Ocena w ruchu
113
Zaw. przed. wym.
108
Położ. strzyków przed.
109
Długość strzyków
101
Położenie wymienia
109
Zaw. tyłu wymienia
108
Położ. strzyków tyl.
108
Więzadło środkowe
106