Delta Concert

Concert

Delta Concert

  • Moderate sized cows
  • Very high producers
  • Easy to manage and efficient cows
Urodzony 21.05.2015 AI Code 941665
aAa Code 243615 Sire ID NL 687206696
Color Black & White Kappa Casein AB
  Batenburg G Stellando
L W Crescendo  Christina 3
Delta Rainbow  Delta G Force
  Delta Robyn

NVI B and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 62%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
4 14 2.62 737 308

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 63%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
1,959 -0.26 -0.12 56 55 368

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
105
Komórki somatyczne
105
Płodność córek
102
Zdrowotność racic
103
Odporność na ketozę
107
Szybkość doju
99
Temperament
102
Łatw. wycieleń córek
101
Żywotność cieląt
105
Krzywa laktacji
106
Szybkość dojrzew.
103
Wiek 1. wycielenia
Ciężar ciała 100
Wsk. łatw. wycieleń
96
Żywotn. cieląt (po byku) 100
Milkrobot efficiency
98
Milkrobot interval
105
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 68%

Typ i budowa
101
Wytrzym. produkc.
103
Wymię
105
Nogi i racice
107
Ocena ogólna
107

Wysokość
103
Szer. klatki piers.
98
Głębokość tułowia
98
Kątowość sylwetki
102
Ocena kondycji 100
Pochylenie zadu
101
Szerokość zadu
104
Tylne nogi z tyłu
109
Tylne nogi z boku
96
Ustawienie racic
102
Ocena w ruchu
108
Zaw. przed. wym.
103
Położ. strzyków przed.
102
Długość strzyków
105
Położenie wymienia
103
Zaw. tyłu wymienia
107
Położ. strzyków tyl.
103
Więzadło środkowe
102

Córki Delta Concert

Delta Rainbow, Dam of Concert,  Mts E.J.H en A.J.E. Vernooij, Schalkwijk
Delta Rainbow, Dam of Concert, Mts E.J.H en A.J.E. Vernooij, Schalkwijk
Delta Rainbow, Dam of Concert,  Mts E.J.H en A.J.E. Vernooij, Schalkwijk
Delta Rainbow, Dam of Concert, Mts E.J.H en A.J.E. Vernooij, Schalkwijk