Delta Galore

Galore

Delta Galore

  • Top outcross, easy to use
  • Very efficient producers
  • Super healthy udders
Urodzony 17.07.2014 AI Code 941485
aAa Code 342516 Sire ID NL 548848001
Color Black & White Kappa Casein AB
  De SU 521 Bookem
De SU 11236 Balisto  De SU 199
Delta Gabriel  Delta Gravity
  Gem

NVI B and W base

Wartość hodowlana
wiarygodność: 63%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
4 11 1.66 697 279

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 66%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
1,103 -0.16 0.11 32 49 284

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
104
Komórki somatyczne
106
Płodność córek
102
Zdrowotność racic
105
Odporność na ketozę
102
Szybkość doju
97
Temperament
102
Łatw. wycieleń córek
103
Żywotność cieląt
101
Krzywa laktacji
110
Szybkość dojrzew.
102
Wiek 1. wycielenia
103
Ciężar ciała 100
Wsk. łatw. wycieleń
103
Żywotn. cieląt (po byku)
96
Milkrobot efficiency
93
Milkrobot interval
101
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 70%

Typ i budowa
95
Wytrzym. produkc.
103
Wymię
111
Nogi i racice
105
Ocena ogólna
107

Wysokość
101
Szer. klatki piers.
99
Głębokość tułowia
98
Kątowość sylwetki
102
Ocena kondycji 100
Pochylenie zadu
94
Szerokość zadu
101
Tylne nogi z tyłu
105
Tylne nogi z boku
103
Ustawienie racic
103
Ocena w ruchu
104
Zaw. przed. wym.
110
Położ. strzyków przed.
102
Długość strzyków
106
Położenie wymienia
108
Zaw. tyłu wymienia
109
Położ. strzyków tyl.
98
Więzadło środkowe
103

Córki Delta Galore

Delta Gabriel, Dam of Galore, Owner: Mts E.J.H en A.J.E. Vernooij, Schalkwijk
Delta Gabriel, Dam of Galore, Owner: Mts E.J.H en A.J.E. Vernooij, Schalkwijk