Francuska rasa Montbeliarde

Nowością w naszej ofercie jest nasienie buhaja rasy Montbeliarde. Bydło Montbeliarde wywodzi się z Francji, gdzie jest jedną z bardziej popularnych ras o dwukierunkowej mięsno-mlecznej użytkowości. Jest ono łaciato umaszczone - na białym tle rozmieszczone są różnej wielkości łaty o barwie od jasno- do ciemnobrązowej.
      Buhaje Montbeliarde w polskich warunkach zalecane są do krzyżowania z krowami holsztyńsko-fryzyjskimi w celu poprawy płodności i innych cech funkcjonalnych, które w wielu stadach zaczynają stanowić poważny problem. Krzyżowanie międzyrasowe, tj. krycie krów hf nasieniem buhajów innej, zdrowszej rasy, może stanowić dużą pomoc w rozwiązaniu tych kłopotów. Dużą korzyścią jest też poprawa umięśnienia u zwierząt krzyżówkowych.


Zwierzęta krzyżówkowe w stadzie krów mlecznych w Kalifornii

 Ulotka rasy Montbeliarde 

      Istnieje kilka możliwych rozwiązań z użyciem rasy Montbeliarde:
- krzyżowanie rotacyjne dwurasowe, tj. pokrycie krowy hf nasieniem buhaja Montbeliarde, urodzonej z tego kojarzenia jałówki nasieniam buhaja holsztyńsko-fryzyjskiego, jej córki znowu nasieniem Montbeliarde i tak przemiennie co drugie pokolenie;
- krzyżowanie rotacyjne trójrasowe z użyciem ras hf, Montbeliarde i szwedzkiej SRB. Krowy rasy holsztyńsko-fryzyjskiej w tym schemacie kryjemy buhajem jednej z pozostałych dwóch ras (Montbeliarde lub SRB), a następnie urodzoną z tego kojarzenia jałówkę buhajem drugiej z tych ras (tj. SRB lub Montbeliarde). Powstałe w drugim pokoleniu zwierzę krzyżówkowe (hf x Montbeliarde x SRB lub hf x SRB x Montbeliarde) kryjemy powrotnie nasieniem buhaja holsztyńsko-fryzyjskiego i cały schemat krzyżowania rotacyjnego rozpoczynamy od nowa. Takie krzyżowanie trójrasowe jest popularne wśród hodowców amerykańskich;
- krzyżówanie wypierające rasą Montbeliarde, mające na celu dojście po latach do zwierząt czystorasowych.

 Karta wyceny buhaja Bounyx 
 Karty wyceny buhajów Calcio i Cool 
 Karty wyceny buhajów Ulcoto i Choppy