Holenderska Genetyka Plus Sp. z o.o.
ul. Szeroka 31     18-400 Łomża
Tel. / Fax 86 218 10 11
www.hgplus.pl    biuro@hgplus.pl
Zapraszamy do biura Al. Piłsudskiego 58 (p. 213) w Łomży
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00


Polska zachodnia i południowa
Aleksander Osten-Sacken
602 350 215


Polska wschodnia i środkowa
Paweł Sztukowski
600 395 215