W wycenie z 4. grudnia 2019 r. nasz buhaj Peak Hotline (US3129128855) uzyskał w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pn. pierwszą wycenę na córkach i z wynikiem 2727 uplasował się na 8. miejscu w międzynarodowym rankingu TPI. Nie oddaje to jednak w pełni jego wartości, gdyż pod względem skumulowania wybitnych cech pokroju nie ma on sobie równych w pierwszej 100. TPI, i tak:
- ma najwyższą (3,45) wartość PTAT, tj. typu i budowy (w pierwszej 100. jeszcze tylko 2 buhaje uzyskały wartość powyżej 3,00, tj. 3,03 i 3,37)
- wymię: ocena 3,00; tylko 4 buhaje w pierszej 100. uzyskały wyceny wyższe tj. 3,07 / 3,12 / 3,16 i 3,22
- nogi: ocena 2,29; tylko jeden buhaj w pierszej 100. uzyskał wycenę wyższą tj. 2,53
Hotline to międzynarodowy ojciec buhajów, przekazujący bardzo wysoką produkcję mleka o świetnym składzie i niskiej zawartości komórek somatycznych (wsk. 2,85).
To wielka radość dla nas, że ten bardzo popularny w Polsce buhaj pnie się nieustannie w górę !