W kwietniu 2018 r. uległa zmianie formuła holenderskiego indeksu hodowlanego NVI - jego aktualna budowa pokazana jest na diagramie kołowym poniżej. Wprowadzone zostały dwie nowe cechy: zdrowotność racic i koszt paszy bytowej. W związku z tym zmianom uległy procentowe wagi innych cech, wchodzących w skład NVI. Spowodowało to przesunięcia w wartościach indeksu NVI dla poszczególnych byków (niezależnie od sezonowych zmian, wynikających z kolejnej w roku wyceny buhajów).
Wyjaśnienia wymaga jedna z nowo wprowadzonych cech, tj. koszt paszy bytowej - jest ona związana z kalibrem i ciężarem ciała krowy. W zależności od wartości tych cech może ona podnosić lub obniżać wartość indeksu NVI (to ostatnie w przypadku krów zbyt dużych i ciężkich). Chodzi o to, by uzyskiwać maksymalną produkcję przy minimalnych kosztach - koszt paszy bytowej to również istotna pozycja w kalkulacji kosztów produkcji mleka, często nie brana pod uwagę przez właścicieli stad bydła mlecznego.