W październikowym numerze holenderskiego czasopisma "Veeteelt" z 2018 r. zamieszczono tabelę z wynikami najlepszych stad mlecznych w Holendii w sezonie oceny 1. września 2017 - 31. sierpnia 2018 r. Są one uszeregowane według wskaźnika ejr (jest to tzw. wskaźnik rocznej sprawności ekonomicznej, uwzględniający produkcję i długość okresu międzywycieleniowego), osobno po 5 najlepszych stad z każdej z dwunastu prowincji holenderskich.
Zobacz tabelę 2017-2018
Po raz pierwszy na liście najwyżej efektywnych ekonomicznie stad w Holandii 4 z nich przekroczyły średnią wydajność ze stada (laktacje 305. dniowe) 14 tysięcy kg mleka. W poprzednim sezonie oceny najlepsze 4 stada przekroczyły 13 tysięcy - aktualnie stad z taką wydajnością jest dziewięć (łącznie z czterema poprzednimi - trzynaście). W niektórych stadach dokonał się ogromny postęp produkcyjny - doskonałym przykładem jest stado van der Mark-Harmsma, Veenwouden (piersza pozycja od góry na liście): w roku ubiegłym średnia wydajność 12.604 kg, aktualnie 14.865 kg. Najniżej wydajne stado na aktualnej liście może pochwalić się średnią wydajnością 11.380 kg mleka o zawartości 4,27% tłuszczu i 3,76% białka. Ciekawostką jest, że połowa z 60. stad umieszczonych na liście dojona jest robotem.W październikowym numerze holenderskiego czasopisma "Veeteelt" z 2017 r. zamieszczono tabelę z wynikami najlepszych stad mlecznych w Holendii w sezonie oceny 1. września 2016 - 31. sierpnia 2017 r. Są one uszeregowane według wskaźnika ejr (jest to tzw. wskaźnik rocznej sprawności ekonomicznej, uwzględniający produkcję i długość okresu międzywycieleniowego), osobno po 5 najlepszych stad z każdej z dwunastu prowincji holenderskich.
Zobacz tabelę 2016-2017
Warto zwrócić uwagę na kilka spraw:
1. Spośród 60. stad w tabelii aż 34 utrzymuje 100 i więcej krów mlecznych - największe stado liczy 543 krowy. Jest to efekt stałego wzrostu średniej wielkości stada w Holendii w ostatnich latach: w sezonie 2012/2013 w Holandii było 15301 stad o średniej wielkości 87 krów, a jeszcze 8 lat temu w sezonie 2004/2005 stad mlecznych było 19033 o średniej wielkości 65 krów. Aktualna przeciętna wielkość stada mlecznego w Holandii wynosi 102 krowy.
2. Tylko jedno stado spośród 60. nie przekroczyło 11 tys. kg mleka (osiągnęło 10.955 kg); aż 25 przekroczyło 12 tys. kg, a 4 z nich aż 13 tysięcy! Najlepszy wynik to 13.664 kg mleka (305 dni) o zawartości 3,67% tłuszczu i 3,54% białka, uzyskany w stadzie liczącym 259 krów (poz. 1).
3. Procent białka w mleku - 12 stad może pochwalić się średnią zawartością białka w mleku na poziomie co najmniej 3,6%, a 2 spośród nich osiągnęły ponad 3,7%. Przy czym aż 39 stad na 60 uzyskało średnio w produkcji rocznej co najmniej 3,5% zawartości białka.
4. Procent tłuszczu w mleku - tylko 11 stad na 60 nie uzyskało 4,0% tłuszczu w mleku; 2 najlepsze wyniki w tym względzie to 4,56% i 4,51%.
Wszystkie te przykłady są potwierdzeniem, że nawet przy bardzo dużych wydajnościach możliwe jest utrzymanie wysokiej zawartości tłuszczu i białka w mleku. Podstawą i drogą do tego jest ukierunkowana na taki wynik praca hodowlana (dobór odpowiednich buhajów), a niezbędnym warunkiem prawidłowe żywienie krów.