Na stronie internetowej IZ w Balicach można znaleźć polską wycenę buhajów holenderskich. Są one odniesione do polskiej bazy genetycznej - w tabeli przy nazwie każdego byka pokazano polski indeks PF oraz wybrane cechy produkcyjne i pokrojowe. Daje to obraz, jak wyglądały by buhaje holenderskie z naszej oferty, gdyby umieszczone były w polskim katalogu - dzięki temu możliwe jest porównanie buhajów z obu tych ofert. Proszę zwrócić uwagę zwłaszcza na wartości hodowlane buhajów odniesione do procentowej zawartości tłuszczu i białka w mleku. Generalnie są one wyższe na polskiej bazie genetycznej (tj. w poniższych tabelach), niż w katalogu Holenderskiej Genetyki Plus - wynika to z faktu, że holenderska baza genetyczna w tym względzie jest wyższa (dotyczy to zwłaszcza buhajów Hf czerwono-białych) - w skutek tego buhaj w katalogu holenderskim wygląda pozornie gorzej. Tylko nieliczne buhaje czarno-białe w odniesieniu do polskiej bazy genetycznej mają ujemne wartości hodowlane dla procentowej zawartości białka i tłuszczu w mleku; w przypadku buhajów czerwono-białych różnice w wycenie na obu bazach siegają 0,3-0,4%.


Buhaje czarno-białe      Buhaje czerwono-białe