Nowe wskaźniki holenderskie mogą być pomocne w hodowlii
      Holenderska firma hodowlna CRV od zawsze przoduje w pracach nad poprawą zdrowia krów i rentowności produkcji mleka metodami genetycznymi. Potwierdzeniem tego jest zaprezentowanie w dniu 2 października 2014 r. na Światowym Expo Mleczarskim w Maddison (USA) dwóch nowych, oszacowanych genetycznie wskaźników Ketosis - odporność na ketozę, oraz Feed intake - wskaźnika łączącego pobieranie paszy przez córki buhaja (wyrażonego w kg suchej masy / dzień) z jej wykorzystaniem. Oba one mogą być użyte przez hodowców do poprawy zdrowotności swoich stad i efektywności produkcji - zostały wprowadzone na karty wyceny buhajów w grudniu 2014 r.
      Feed intake jest częścią szerszego wskaźnika Better Life Efficiency (na kartach buhajów oznaczonego jako % Efficiency) - ten ostatni skupia się na produkcji życiowej, pilnując równowagi pomiędzy wydajnościami laktacyjnymi a długością życia i użytkowania krów. W jego szacowaniu uwzględnia się szereg innych cech, tj. wydajność mleka, przebieg krzywej laktacji, długowieczność, okres międzywycieleniowy, szybkość dojrzewania i ciężar ciała. Wynik +10% Efficiency oznacza, że potomstwo buhaja da w ciągu swojego życia produkcję mleka o wartości 5% większej w stosunku do poprzedniego pokolenia samic (5% - ponieważ druga połowa informacji genetycznej pochodzi od matki). Wskaźnik "Feed intake" powinien być wykorzystywany w połąćzeniu z przewagę hodowlaną dla produkcji mleka danego buhaja - przy tym samym wskaźniku buhaj o większej przewadze uzyska wyższą bazę wyjściową dla wskaźnika Efficiency. Będzie ona oczywiście skorygowana do ostatecznej wartości przez cechy wymienione powyżej.
      Ketosis - włączony został do wskaźnika Better Life Health (na kartach buhajów oznaczonego jako % Health). Ten ostatni wskaźnik wprowadzony do wyceny w grudniu 2013 r. (podobnie jak opisany wyżej BLE), informuje o ogólnym statusie zdrowia przekazywanym przez buhaja na córki. W jego skład wchodzą też: zdrowotność wymion, zdrowotność racic, płodność córek, łatwość wycieleń (po buhaju oraz wycielenia jego córek), żywotność cieląt. Wszystkie te cechy podane są w diagramie cech funkcjonalnych i zdrowotnych (Management / Health). Wynik +10% Health oznacza, że u potomstwa buhaja będzie występować około 5% mniej problemów zdrotownych.
      Wszystkie te wskaźniki mogą być wykorzystane przez rolników jako pomoc w wyhodowaniu zdrowych i wydajnych stad o wysokiej produkcji życiowej. Celem, założonym przez CRV, jest zwiększenie produkcji życiowej o 30%. Dla przypomnienia - Holandia jest pierwszym i jak dotąd jedynym krajem na świecie, w którym przekroczono średnią wartość życiowej produkcji krów brakowanych (łącznie dla wszystkich ras) - 30.000 kg. Za ostatnio podsumowany sezon oceny w Holandii od 1. września 2013 - 31. sierpnia 2014 jest to średnio 30.999 kg mleka o zawartości 4,36% tłuszczu i 3,52% białka (łącznie 2443 kg tłuszczu i białka). Dalszy wzrost wydajności życiowej zakłada oszywiście wydłużenie użytkowania krów o jeden rok, a także - co konieczne - poprawę ich zdrowia ze wszczególnym uwzględnieniem płodności i odporności na mastitis. Wysokie kwalifikacje osób kierujących w CRV realizacją programu hodowlanego, a także możliwości, jakie stwarzają najnowsze osiągnięcia genomiki, są gwarancją, że wytyczone cele zostaną przez holenderskich hodowców osiągnięte.