Krzyżowanie międzyrasowe na świecie coraz popularniejsze
      Poniżej zamieszczamy 4 filmy, w których przedstawiono farmy krów mlecznych w USA, utrzymujące krowy krzyżówkowe. We wszystkich przypadkach materiałem wyjściowym były stada krów holsztyńsko-fryzyjskich, które przekrzyżowano rasami poprawiającymi cechy związane ze zdrowiem - wśród nich najbardziej efektywne okazały się rasy szwedzka czerwona SRB i Montbeliarde, które uznane zostały przez hodowców amerykańskich za najlepsze.
      Komentarz do filmów jest niestety w języku angielskim, ale sam obraz jest też dobrą, przekazującą dużo wiedzy informacją. Poza tym trzeba z radością odnotować, że wśród młodego pokolenia rolników znajomość języka angielskiego jest coraz częstsza, co bardzo ułatwia kontakt ze światem.

Kevin Prins, Oakdale, California, USA
K. Prins jest właścicielem stada liczącego 600 krów, krzyżowanie międzyrasowe prowadzi od 1999 r.Hoekstra Dairy, California, USA
Stado należące do braci Hoekstra (ich dziadek był emigrantem z Holandii) liczy 1550 krów, a krzyżowanie międzyrasower rozpoczęli oni w 2000 r. Aktualnie używają nasienie buhajów czerwonych skandynawskich, Montbeliardów i holsztyno-fryzów pochodzących z Europy. Ich celem hodowlanym jest jest poprawa zdrowia krów, wskaźników rozrodu i długowieczności, a także składu mleka.Andersen Dairy, Idaho, USA
Stado to liczy 1600 krów, krzyżowanie międzyrasowe rozpoczęto w 2004 r. Jego celem jest poprawa rentowności produkcji mleka i szeroko rozumianego zdrowia krów. W stadzie tym jest aktualnie ponad 100 córek Peterslunda, najsłynniejszego buhaja rasy czerwonej szwedzkiej SRB.W & J Dairy, California, USA
Na tej farmie utrzymuje się 3200 krów, a krzyżowanie z rasami poprawiającymi zdrowie zwierząt rozpoczęto w 1999 r. W tym okresie osiągnięto wyniki satysfakcjonujące właścicieli farmy, a użytkowanie krów krzyżówkowych wydłużyło się o 2 laktacje w stosunku do czystorasowych krów rasy Hf. Willy Bylsma, główny udziałowiec farmy, twierdzi, że praca z krowami krzyżówkowymi jest dużo łatwiejsza, przywraca radość i zadowolenie z zarządzania stadem krów mlecznych. Jednym z ważniejszych elementów, podkreślanych przez prowadzących farmę, jest bardzo dobra płodność krów, będąca poważnym problemem w czystorasowych stadach krów holsztyńsko-fryzyjskich.Cremona 2010 r., Włochy
Poniżej jeszcze jeden film pokazujący krowy krzyżówkowe (holsztyńsko-fryzyjskie x szwedzkie czerwone SRB x Montbeliarde), nakręcony na jednej z farm mlecznych we Włoszech podczas międzynarodowej konferencji nt. krzyżowania międzyrasowego krów mlecznych, Cremona 2010 r.