Nowy superrekord !

Big Boukje 192 - na zdjęciu po osiągnięciu wydajności 160.475 kg mleka (w wieku 15. lat, wycielona 12 razy)

      Big Boukje 192 ciągle poprawia swój wynik wydajności życiowej - do 2. marca 2016 r. wynosi on już 200.111 kg mleka o zawartości 4,61% tłuszczu i 3,85% białka, a został on uzyskany w trakcie 5341 dni doju (tj. średnio 37,5 kg mleka dziennie). Dzięki niezwykle wysokiej zawartości tłuszczu i białka krowa ta ustanowiła również nieprawdopodobny rekord w produkcji suchej masy - w trakcie swojego życia wyprodukowała łącznie 16.930 kg (tj. prawie 17 ton!) tłuszczu i białka! Big Boukje 192 urodziła się w 1997 roku i wycieliła się już 14 razy. Jest ona córką Cash`a, najlepszego syna słynnego buhaja Sunny Boy, a ze strony matki jej dzadkiem jest również znany Labelle. Głębiej w rodowodzie są też bardzo popularne w swoim czasie buhaje F16 i Tops, a podsumowując jej pchodzenie warto dodać, że wszystkie wymienione buhaje pochodzą oczywiście z oferty CRV - Holland Genetics. Jeśli chodzi o Sunny Boy`a, to w stadzie Knoefów aż 8 krów - rekordzistek długowieczności jest jego córkami.
Kliknij, aby zobaczyć rodowód Big Boukje 192


Szczęśliwa rodzina Knoef z Geesteren ze swoją nowa rekordzistką Big Clara 120

      Pierwsza krowa, która przekroczyła magiczną barierę 100 tysięcy kg mleka w produkjci życiowej, pojawiła się w stadzie Josa i Ingrid Knoef w 1997 r. Od tego czasu, w coraz szybszym tempie, pojawiały się kolejne rekordzistki, aż z początkiem marca 2016 granicę 100.000 kg osiągnęła 63-cia krowa.
Stado rodziny Knoef osiąga doskonałe wyniki produkcyjne: w 2012 roku znalazło się na 7. miejscu w Holandii z wynikiem 11.671 kg mleka o zawartości 4,22% tłuszczu i 3,63% białka. Stado jest cały czas powiększane - przeciętna liczba krów za poprzedni rok to 97 szt. W uznaniu dla osiąganych wyników rodzina Knoef wybrana została "Hodowcą Roku" w Holandii. A można bez żadnego błędu stwierdzić, że są oni rekordzistami nie tylko Holandii w konkurencji krów długowiecznych, ale też rekordzistami Europy i Świata!
Jos Knoef, tak jak olbrzymia większość hodowców w Holandii, używa do krycia buhajów holenderskich - aż 56 spośród 63 krów 100-tysięcznych to córki buhajów pochodzących z programu CRV - Holland Genetics. Podobnie postępują sąsiedzi Knoefów, osiągając również znakomite wyniki - w miejscowości Geesteren, w której mieszkają, do marca 2016 r. odnotowano już 169 krów, które osiągnęły i przkroczyły granicę 100 tys. kg w produkcji życiowej. A w całej Holandii liczba takich krów również szybko wzrasta - w 2012 r. o 1981 sztuk, w 2013 r. o (nomen omen) 2013 sztuk, a na dzień 17 marca 2016 ich liczba wynosiła już 30.075 szt.


Big Clara 120

      W stadzie należącym do Josa i Ingrid Knoef 50-tą krowę, której wydajność życiowa przekroczyłą 100 tysięcy kg mleka, odnotowano w grudniu 2012 r. Jest to Big Clara 120, a jej wynik to 100.282 kg mleka o przeciętnej zawartości 4,15% tłuszczu i 3,71% białka. Jest to krowa stosunkowo młoda - po 6. wycieleniu, dlatego z pewnością nie jest to jeszcze jej ostatnie słowo. Tak wysoką produkcję w tak krótkim czasie udało się jej uzyskać dzięki bardzo dobrym wydajnościom: najlepsza wydajność laktacyjna to 19.380 kg mleka (5. laktacja, 450 dni), a najlepsza wydajność 305-cio dniowa, właśnie w 6. laktacji, to 16.644 kg przy 4,47% tłuszczu i 3,53% białka.
Big Clara 120 jest córką holenderskiego buhaja Hunter, syna słynnego Lorda Lily; jej dziadkiem ze strony matki jest buhaj Boudewijn, przekazujący doskonały skład mleka (wg aktualnej wyceny +0,99% tłuszczu i +0,28% białka). Wszystkie te buhaje pochodzą z oferty CRV - Holland Genetics
Kliknij, aby zobaczyć rodowód Big Clary 120


Big Clara 120 i jej matka Big Clara 115 na pastwisku

      Matką Big Clary 120 jest Big Clara 115 urodzna w 2000 r. i wycielona już 8 razy. Przebywa ona nadal w stadzie, a jej aktualny na grudzień 2012 r. wynik życiowy to 112.482 kg mleka o przeciętnej zawartości 5,13% tłusczu i 3,92% białka. Najwyższą wydajność przeliczoną na 305 dni Big Clara 115 osiągnęła w 8. laktacji - 13.176 kg mleka przy 5,42% tłuszczu i 3,69% białka (pełna laktacja to 17.875 kg mleka w 463 dni). Obie krowy, matka i córka, są zaprzeczeniem pojawiającej się tu i ówdzie teori, że przy wysokich wydajnościach niemożliwe jest utrzymanie dobrego składu mleka. Okazuje się jednak, że jest to możliwe - zależy to przede wszystkim od właściwego doboru buhajów i zapewnienia krowom optymalnego żywienia. I tu ciekawą sprawą może być informacja, że stado Josa Knoefa przez cały sezon korzysta z przylegającego do obory pastwiska. To także obala mit o niemożności osiągania wysokich wydajności, jeśli krowy wypasane są na pastwisku. Jak widać, chodzi tu nie o samo pastwisko, ale o jego jakość. Oczywiście krowy dokarmiane są dodatkowo w oborze, jest to niezbędny warunek prawidłowego zbilansowania dawki.