Nowy superrekord !

Big Boukje 192 - na zdjęciu po osiągnięciu wydajności 160.475 kg mleka (w wieku 15. lat, wycielona 12 razy)

      Na początku lipca 2017 r. słynna krowa Big Boukje 192, wkrótce po swoim 15. wycieleniu, została znaleziona martwa na pastwisku. W ciągu swojego pracowitego życia wyprodukowała 208.163 kg mleka o średniej zawartości 4,64% tłuszczu i 3,86% białka, co dało łączną masę obu tych składników ok. 17.700 kg.      Big Boukje 192 ciągle poprawia swój wynik wydajności życiowej - do 2. marca 2016 r. wynosi on już 200.111 kg mleka o zawartości 4,61% tłuszczu i 3,85% białka, a został on uzyskany w trakcie 5341 dni doju (tj. średnio 37,5 kg mleka dziennie). Dzięki niezwykle wysokiej zawartości tłuszczu i białka krowa ta ustanowiła również nieprawdopodobny rekord w produkcji suchej masy - w trakcie swojego życia wyprodukowała łącznie 16.930 kg (tj. prawie 17 ton!) tłuszczu i białka! Big Boukje 192 urodziła się w 1997 roku i wycieliła się już 14 razy. Jest ona córką Cash`a, najlepszego syna słynnego buhaja Sunny Boy, a ze strony matki jej dzadkiem jest również znany Labelle. Głębiej w rodowodzie są też bardzo popularne w swoim czasie buhaje F16 i Tops, a podsumowując jej pchodzenie warto dodać, że wszystkie wymienione buhaje pochodzą oczywiście z oferty CRV - Holland Genetics. Jeśli chodzi o Sunny Boy`a, to w stadzie Knoefów aż 8 krów - rekordzistek długowieczności jest jego córkami.
Kliknij, aby zobaczyć rodowód Big Boukje 192


Szczęśliwa rodzina Knoef z Geesteren ze swoją nowa rekordzistką Big Clara 120

      Pierwsza krowa, która przekroczyła magiczną barierę 100 tysięcy kg mleka w produkjci życiowej, pojawiła się w stadzie Josa i Ingrid Knoef w 1997 r. Od tego czasu, w coraz szybszym tempie, pojawiały się kolejne rekordzistki - do września 2018 r. takich krów jest już 75!
Stado jest cały czas powiększane - przeciętna liczba krów przekroczyła już 120 sztuk. Można bez żadnego błędu stwierdzić, że rodzina Knoef jest rekordzistą nie tylko Holandii w konkurencji krów długowiecznych, ale też rekordzistą Europy i Świata!
Jos Knoef, tak jak olbrzymia większość hodowców w Holandii, używa do krycia buhajów holenderskich - prawie 70 spośród 75 krów 100-tysięcznych to córki buhajów pochodzących z programu CRV - Holland Genetics. Podobnie postępują sąsiedzi Knoefów, osiągając również znakomite wyniki - w miejscowości Geesteren, w której mieszkają, do września 2018 r. odnotowano już 198 krów, które osiągnęły i przkroczyły granicę 100 tys. kg w produkcji życiowej. A w całej Holandii liczba takich krów również szybko wzrasta - w marcu 2016 ich liczba wynosiła 30.075 szt., a w październiku 2018 już 37.558 szt.


Big Clara 120

      W stadzie należącym do Josa i Ingrid Knoef 50-tą krowę, której wydajność życiowa przekroczyłą 100 tysięcy kg mleka, odnotowano w grudniu 2012 r. Jest to Big Clara 120, a jej wynik to 100.282 kg mleka o przeciętnej zawartości 4,15% tłuszczu i 3,71% białka. Jest to krowa stosunkowo młoda - po 6. wycieleniu, dlatego z pewnością nie jest to jeszcze jej ostatnie słowo. Tak wysoką produkcję w tak krótkim czasie udało się jej uzyskać dzięki bardzo dobrym wydajnościom: najlepsza wydajność laktacyjna to 19.380 kg mleka (5. laktacja, 450 dni), a najlepsza wydajność 305-cio dniowa, właśnie w 6. laktacji, to 16.644 kg przy 4,47% tłuszczu i 3,53% białka.
Big Clara 120 jest córką holenderskiego buhaja Hunter, syna słynnego Lorda Lily; jej dziadkiem ze strony matki jest buhaj Boudewijn, przekazujący doskonały skład mleka (wg aktualnej wyceny +0,99% tłuszczu i +0,28% białka). Wszystkie te buhaje pochodzą z oferty CRV - Holland Genetics
Kliknij, aby zobaczyć rodowód Big Clary 120


Big Clara 120 i jej matka Big Clara 115 na pastwisku

      Matką Big Clary 120 jest Big Clara 115 urodzna w 2000 r. i wycielona już 8 razy. Przebywa ona nadal w stadzie, a jej aktualny na grudzień 2012 r. wynik życiowy to 112.482 kg mleka o przeciętnej zawartości 5,13% tłusczu i 3,92% białka. Najwyższą wydajność przeliczoną na 305 dni Big Clara 115 osiągnęła w 8. laktacji - 13.176 kg mleka przy 5,42% tłuszczu i 3,69% białka (pełna laktacja to 17.875 kg mleka w 463 dni). Obie krowy, matka i córka, są zaprzeczeniem pojawiającej się tu i ówdzie teori, że przy wysokich wydajnościach niemożliwe jest utrzymanie dobrego składu mleka. Okazuje się jednak, że jest to możliwe - zależy to przede wszystkim od właściwego doboru buhajów i zapewnienia krowom optymalnego żywienia. I tu ciekawą sprawą może być informacja, że stado Josa Knoefa przez cały sezon korzysta z przylegającego do obory pastwiska. To także obala mit o niemożności osiągania wysokich wydajności, jeśli krowy wypasane są na pastwisku. Jak widać, chodzi tu nie o samo pastwisko, ale o jego jakość. Oczywiście krowy dokarmiane są dodatkowo w oborze, jest to niezbędny warunek prawidłowego zbilansowania dawki.