Skandynawskie bydło Viking Red
Doskonałe do krzyżówek z krowami hf czarno-
i czerwono-białymi !

Skandynawskie bydło czerwone od dziesięcioleci doskonalone jest w kierunku poprawy zdrowotności. Wynika to ze słusznego założenia, że zdrowie zwierząt, obok ich wydajności, jest najważniejszym elementem decydującym o opłacalności produkcji mleka. Efektem tak prowadzonej pracy hodowlanej jest uzyskanie populacji krów, w której wszystkie wskaźniki zdrowotności są znacznie lepsze niż w przypadku rasy holsztyńsko--fryzyjskiej. Krowy pochodzące z tej populacji są bardziej płodne i łatwo się cielą, są też odporniejsze na stany zapalne wymion. Niższe są także wskaźniki występowania w tej populacji wielu innych chorób. Dotyczy to zwłaszcza chorób metabolicznych, np. ketozy, na którą bydło skandynawskie czerwone zasadniczo nie zapada - wiąże się to po części z bardziej płaskim przebiegiem krzywej laktacji.
      W 2008 r. powstała firma Viking Genetics, w której do jednego programu hodowlanego włączono populacje bydła czerwonego za Szwecji, Danii i Finlandii. Aktualnie skandynawskie bydło czerwone Viking Red (VR) liczy 240.000 krów, które oprócz doskonałych cech zdrowotnych wykazują się też wysoką wydajnością - średnia produkcja za 2016 r. wyniosła 8995 kg mleka o zawartości 4,30% tłuszczu i 3,46% białka. Buhaje pochodzące z tego wspólnego programu oceniane są oczywiście w odniesieniu do tej samej, wspólnej bazy genetycznej, a więc ich wartości hodowlane podane w katalogu są w pełni porównywalne, niezależnie od podanego w rodowodzie udziału krwi poszczególnych ras i tradycyjnego przypisania do jednej z ras.

Bydło
V Red
Buhaje
Viking Red
Buhaje - ranking
cech funkcjonalnych
Krzyżówki z buhajami skandynawskimi Viking Red