image

Efektywne wykorzystanie paszy - to najbardziej wiarygodna wartość na rynku hodowlanym. Jej wiarygodność to 85% do 90%

292 views