TPI

KONTRA

NVI

Powyższe diagramy przedstawiają cechy składowe trzech wiodących indeksów

diagram
170 views